Privacy Verklaring

Uit-en-Thuis, gevestigd  in Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.uit-en-thuis.net
info@uit-en-thuis.net
Uit-en-Thuis
Zeewolde
06-41806743

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uit-en-Thuis verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een review te
plaatsen op deze website, in correspondentie of telefonisch
– Door uzelf verstrekte gegevens over u op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Uit-en-Thuis verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige informatie

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door Uit-en-Thuis
Uit-en-Thuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Het opnemen van contact indien nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening
– Verstrekking van informatie met betrekking tot (wijziging van) diensten en producten
– Levering van producten en diensten

Geautomatiseerde besluitvorming
Uit-en-Thuis neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uit-en-thuis) tussen zit. Uit-en-Thuis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: de website is gebouwd in WordPress en wordt gehost door Keurig Online. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde verwerking van gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uit-en-Thuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor onderstaande persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Email adres
  • Bankrekeningnummer

Tijdens de jaarlijkse controle verwijderen wij de gegevens van personen van wie geen bestellingen meer zijn binnen gekomen. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Uit-en-Thuis verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uit-en-Thuis gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Hoe dit moet, verschilt per browser en per versie van de browser en staat in de helpfiles van uw browser. Ook kunt u deze informatie via Google of een andere zoekmachine vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uit-en-Thuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uit-en-thuis.net.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van identiteitsbewijs met dit verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie een pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. Uit-en-Thuis wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens
Uit-en-Thuis neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Uit-en-thuis.